Dolinska kanalizacija

Predstavitev


Poglavitni namen projekta Dolinska kanalizacija je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Fekalne vode so speljane v individualne greznice, ki so po večini izdelane nevodotesno in pretočno z iztoki v obcestne ali druge jarke, kar povzroča težave s smradom, nevarnostjo bakterijskih okužb in ponekod zaradi visoke talne vode tudi nevarnost neposredne onesnaženosti podtalnice (pitna voda). Iztoki so pogosto speljani v vodotoke, ki so zaradi tega onesnaženi.

Izvedba investicij skupine projektov bo imela neposreden pozitivni vpliv in indirektne učinke na kakovost pitne vode in s tem zdravje ljudi, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja, estetsko vrednost ter tako tudi vrednost nepremičnin. Vsak projekt ima svojega upravičenca in upravljavca. V okviru skupine projektov bodo zgrajeni primarni in sekundarni vodi kanalizacijskih sistemov in čistilne naprave. Projekti se bodo izvajali na območju šestih občin, kjer še nimajo sistema za odvajanje in čiščenje komunalne vode oziroma ta sistem še ni v celoti zgrajen.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov