Občina Moravske Toplice

Kanalizacija Moravske Toplice


Vključuje naselje Sebeborci.

Projekt predstavlja primarno fekalno kanalizacijo, ki jo sestavljajo v pretežni meri gravitacijska kanalizacija s črpališči in delno tlačni vodi. Kanalizacijski sistem se izvede kot ločeni sistem za odvajanje odpadne komunalne vode, ki se deli na gravitacijske kanalizacijske vode in tlačne vode. Meteornih voda projekt ne obravnava. Predvidena skupna dolžina primarnih vodov je 6.946 m, od tega gravitacijski v dolžini 5.546 m in tlačni v dolžini 1.400 m. Projekt predvideva priključitev kanalizacije Sebeborci na obstoječi sistem v Martjancih in obstoječo čistilno napravo Murska Sobota. Z izgradnjo kanalizacije bo omogočeno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode za 485 prebivalcev in kapacitete 1.166 PE.

Vrednost projekta je 1.416.238 €.

Kanalizacijo Moravske Toplice bo upravljalo javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o..

Kanalizacija Moravske Toplice bo predvidoma končana konec junija 2010.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov