Občina Beltinci

Kanalizacija in čistilna naprava Beltinci


Vključuje naselja Dokležovje, Ižakovci, Melinci, Lipa, Gančani, Lipovci, Bratonci in Beltinci.

Kanalizacijski sistem je zasnovan kot ločen sistem, kjer se bodo posebej odvajale fekalne vode po vodotesni kanalizaciji. Kanalizacija odpadne vode bo speljana v ceveh zaprtega sistema iz vseh naselij v biološko čistilno napravo, ki bo locirana v Melincih. Na glavnih in tudi stranskih kanalih, ki so priključeni na glavne kanale, je sistem odtoka vode gravitacijski, predvidena pa so črpališča za dvig nivoja fekalne vode in delno tudi tlačne vode za prečrpavanje fekalne vode v jaške, kjer voda gravitacijsko teče naprej. Predvidena skupna dolžina primarnih vodov je 36.667 m, od tega gravitacijski v dolžini 17.793 m in tlačni v dolžini 18.874 m. Nova čistilna naprava v Melincih bo mehansko biološkega tipa s kapaciteto 15.000 PE. Blato se bo transportiralo na sežig, ki ga bo izvajal za to pooblaščeni izvajalec. S kanalizacijo in čistilno napravo bo omogočeno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode za 8.633 prebivalcev Občine Beltinci.

Vrednost projekta 13.531.192 €.

Kanalizacijo in čistilno napravo Beltinci bo upravljalo podjetje Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d. o. o..

Kanalizacija in čistilna naprava Beltinci bo predvidoma končana leta 2013.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov