Nova čistilna naprava v občini Razkrižje predana svojemu namenu

18.08.2010 Izgradnjo čistilne naprave na Gibini je Občina Razkrižje izvedla v okviru skupine projektov Dolinska kanalizacija. Del projekta, ki se nanaša na območje občine Razkrižje, je obsegala izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave. Nova kanalizacija bo tako priključena na novo mehansko – biološko čistilno napravo na Gibini, kamor se bo lahko priključilo 1.215 prebivalcev občine Razkrižje.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov