Kanalizacija in čistilna naprava v občini Velika Polana

18.08.2010 V projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Veliki Polani so vključena naselja Brezovica, Velika Polana in Mala Polana. Na območju teh treh naselij se izvaja vakuumska kanalizacija in priklop uporabnikov po gravitacijski kanalizaciji do vakuumskih jaškov, ki so predvideni za dve do tri gospodinjstva po eden vakuumski jašek.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov