Izgradnja Dolinske kanalizacije v teku

29.07.2010

Dolinska kanalizacija, celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Je skupni projekt pomurskih občin Lendava, Beltinci, Dobrovnik, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana

Velika Polana, 29. julij - Namen projekta Dolinska kanalizacija je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Izvedba investicij skupine projektov bo imela neposreden vpliv in indirektne učinke na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma, vrednost nepremičnin, kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. V okviru skupine projektov bodo zgrajeni primarni in sekundarni vodi kanalizacijskih sistemov ter čistilne naprave. Projekt se bo izvajal v šestih občinah, kjer še nimajo izgrajenega sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih voda oziroma ta sistem še ni v celoti zgrajen. Vrednost celotnega projekta Dolinska kanalizacija znaša 27.277.460 milijona evrov in ga financirajo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« in posamezna občina iz občinskega proračuna. Predviden zaključek projekta Dolinska kanalizacija je v letu 2013.

Dolinska kanalizacija je projekt šestih pomurskih občin. Z izvedbo te skupine projektov bo celovito rešen problem čiščenja in odvajanja odpadne vode na območju celotnega Dolinskega, s čimer bodo doseženi nacionalni in evropski standardi na področju ravnanja z odpadnimi vodami in na področju varovanja okolja. Po končanem projektu bo kanalizacijsko omrežje in bistveno izboljšano varovanje vodnih virov imelo 41.000 prebivalcev v 82 naseljih. V okviru Dolinske kanalizacije so vključeni naslednji posamezni projekti: Kanalizacija in čistilna naprava Beltinci, Kanalizacija Dobrovnik, Kanalizacija Lendava, Kanalizacija Moravske toplice, Kanalizacija in čistilna naprava Razkrižje, Kanalizacija in čistilna naprava Velika Polana.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov