Lendva Község

A lendvai szennyvízcsatorna


A beruházás a következő településeket és településrészeket fedi le: Pince, Pincemajor, Benica, Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámaháza és Radamos.

A tervezett rendszer önálló szennyvízrendszerként fog működni, amelyben szivárgásálló csőrendszeren keresztül elkülönítve lesz elvezetve a fekális szennyvíz. A főcsatornán ésaz ahhoz kapcsolódó mellékcsatorna-rendszeren a víz elvezetése gravitációs rendszerben történik, a fekális vízszint megnövelésére kialakított szennyvízátemelőkkel, valamint részben nyomás alatti rendszerben is, a fekális víz aknába való szivattyúzásával, ahonnan gravitációs rendszerben folyik tovább. Előreláthatólag a fővezetékek teljes hossza 25.586 m lesz, ebből 15.130 m gravitációs rendszerű, 10.456 m pedig nyomás alatti rendszerű. A projektterv szerint a szennyvízcsatorna a már működő lendvai tisztítóberendezésre lesz csatlakoztatva, ezzel 1.406 lakos számára teszi lehetővé a szennyvíz elvezetését és tisztítását.

A projekt pénzügyi értéke 3.956.502 euró.

A lendvai szennyvízcsatorna igazgatását az Öko-park Kft. Lendava fogja végezni.

A lendvai szennyvízcsatorna elkészülése előreláthatólag 2011 elejére várható.

Dolinskoi Szennyvízcsatorna – a kommunális szennyvíz elvezetésének és tisztításának teljes körű biztosítása, valamint a Mura folyó alsó folyása vízkészletének védelme; hat muravidéki község: Beltinci, Dobrovnik/ Dobronak, Lendava/Lendva, Moravske Toplice és Velika Polana közös projektje.

A Dolinskói kanalizáció című projektcsoport koordinátorja a Velika Polanai-község.

Projekt koordinâtor:

Damijan Jaklin, polgármester megye Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projekt iroda:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov