Dobronak Község

A dobronaki szennyvízcsatorna


A következő településeket foglalja magába: Dobrovnik/Dobronak, Strehovci és Žitkovci/Zsitkóc.

A tervezett szennyvízcsatorna önálló szennyvízrendszerként kerül kiépítésre, csak a kommunális szennyvíz elvezetésére lesz alkalmas, csapadékvíz és fenékvíz nélkül. A teljes csatornarendszer vízálló lesz. Az elképzelt terv szerint a csatornahálózat gravitációs rendszerű, ellátva a szintkülönbségek miatt szükséges szennyvízátemelőkkel a szennyvíz települések közti továbbításához. Előreláthatólag a fővezetékek teljes hossza 7.387 méter lesz, ebből 3.532 méter gravitációs rendszerű, 3.854 méter pedig nyomás alatti rendszerű. A projektterv szerint a szennyvízcsatorna a már működő dobronaki tisztítóberendezésre lesz kapcsolva, amely 2005-ben lett kiépítve, használati engedéllyel 2008 óta rendelkezik, kapacitása 2000 PE. Az analízisek eredményeitől függően az iszap hulladéklerakóba vagy hulladékégetőbe lesz szállítva. A szállítást és a lerakást az ezzel megbízott kivitelező fogja végezni. A szennyvízcsatorna kiépítése 724 lakos számára teszi lehetővé a szennyvíz elvezetését és annak tisztítását.

A projekt pénzügyi értéke 1.365.876 euró.

A projektszervező és kivitelező szakmai csoporttól a szennyvízcsatorna igazgatását és karbantartását megfelelő szakemberekkel és eszközökkel rendelkező közüzemi kommunális szolgáltató fogja átvenni.

A dobronaki szennyvízcsatorna elkészülése előreláthatólag 2011 elejére várható.

Dolinskoi Szennyvízcsatorna – a kommunális szennyvíz elvezetésének és tisztításának teljes körű biztosítása, valamint a Mura folyó alsó folyása vízkészletének védelme; hat muravidéki község: Beltinci, Dobrovnik/ Dobronak, Lendava/Lendva, Moravske Toplice és Velika Polana közös projektje.

A Dolinskói kanalizáció című projektcsoport koordinátorja a Velika Polanai-község.

Projekt koordinâtor:

Damijan Jaklin, polgármester megye Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projekt iroda:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov